Wszystko, co warto wiedzieć o czynnikach chłodniczych do klimatyzacji

Zdecydowana większość urządzeń klimatyzacyjnych (m. in. klimatyzatory, pompy ciepła) i chłodniczych (m. in. lodówki, lady chłodnicze) wykorzystuje do działania czynniki chłodnicze, czyli substancje gazowe lub ciekłe, uczestniczące w procesie wymiany ciepła. W poniższym tekście przybliżymy Ci, jakie substancje stosowane są obecnie, skąd się biorą i jaki mają wpływ na środowisko.

 

Trochę fachowych pojęć, czyli R410A, R22, R32, R410A…

Do najpopularniejszych czynników ziębniczych wykorzystywanych w standardowych urządzeniach klimatyzacyjnych, stosowanych do zapewnienia komfortu w biurowcach, domach i mieszkaniach należy obecnie gaz R410A, choć jeszcze kilka lat temu praktycznie wszystkie urządzenia tego typu produkowane były na bazie freonu R22. Od roku coraz większą popularnością cieszy się z kolei czynnik R32, który w perspektywie kilku lat całkowicie wyprze z rynku urządzenia na R410A. Czym różnią się te substancje i skąd biorą się trendy w ich wykorzystywaniu?

 

Regulacje prawne i ekologia

Głównym powodem przechodzenia producentów urządzeń klimatyzacyjnych na inne rodzaje substancji chłodzących są względy ekologiczne i wprowadzane przez Unię Europejską oraz ustawodawców coraz ostrzejsze regulacje prawne.

Stosowany jeszcze kilka lat temu czynnik R22 kwalifikowany jest obecnie do grupy Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) i został całkowicie wycofany z produkcji. Podobne substancje stosowane były m. in. w dezodorantach, co nagłaśniano kilka lat temu. Efektem ich wykorzystywania na szeroka skalę (a dokładniej ulatniania się do atmosfery w związku z powstawaniem nieszczelności) jest postępujące niszczenie warstwy ozonowej Ziemi, która odpowiada m. in. za blokowanie promieni ultrafioletowych szkodliwych dla organizmów żywych.

Stosowane obecnie substancje, takie jak R410A, należą do substancji określanych jako Fluorowane Gazy Cieplarniane (FGC), które wypuszczane w nadmiarze powodują tworzenie powłoki utrudniającej ucieczkę energii cieplnej z promieni słonecznych odbitych od powierzchni Ziemi z powrotem w przestrzeń kosmiczną.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z zaleceniami światowych organizacji, Unii Europejskiej oraz krajowych regulacji prawnych (w Polsce przede wszystkim Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszą nowelizacją z 2017 roku, napisana głównie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009) szkodliwe czynniki z grupy FGC zastępowane są powoli substancjami ekologicznymi, takimi jak R32, których negatywny wpływ na ocieplanie klimatu na Ziemi jest wielokrotnie mniejszy. Dodatkowo ekologiczne czynniki charakteryzują się lepszymi właściwościami chłodzącymi, co oznacza, że urządzenia o nie oparte są wydajniejsze. Na podstawie nowych wytycznych potencjał do tworzenia efektu cieplarnianego mierzy się za pomocą wskaźnika GWP (global warming potential), który w dużym uproszczeniu porównuje szkodliwość danej substancji do szkodliwości dwutlenku węgla (CO2).

 

Kontrole i ewidencje

Warto wiedzieć, że wprowadzane przepisy nie tylko ograniczają zastosowanie szkodliwych substancji, ale wprowadzają również szereg mechanizmów kontrolowania i ewidencjonowania urządzeń i instalacji posiadających znaczące ilości czynnika chłodniczego, który potencjalnie może dostać się do atmosfery.
W krajach Unii Europejskiej obowiązkowo prowadzone są bazy wszystkich urządzeń zawierających określone ilości substancji (próg określany jest w zależności od szkodliwości gazu: dla czynnika R410A wynosi obecnie 2,40 kg na instalację, natomiast dla R32 aż 7,41 kg) wraz z przypisaniem dokładnych danych posiadacza takich urządzeń. Na właścicielu urządzeń, które wymagają rejestracji w bazie, ciążą również obowiązki, takie jak coroczne (a przy większych układach półroczne lub kwartalne) wykonywanie prób szczelności oraz aktualizowanie w cyfrowej bazie informacji o wszystkich czynnościach serwisowych ingerujących w substancję ziębniczą. Monitorowany jest również rynek obrotu czynnikiem chłodniczym, a każdy kupujący choćby jedną butlę takiego gazu musi przekazywać coroczne sprawozdania do odpowiednich organów państwowych zajmujących się ochroną środowiska.

 

Podsumowanie

Zamawiając montaż klimatyzacji na www.duer.pl/klimatyzacja możesz mieć pewność, że wykorzystane zostaną tylko legalne substancje i proekologiczne rozwiązania. Nasi technicy, czyli doświadczeni monterzy z Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami są zawsze na bieżąco, jeśli chodzi o wszelkie regulacje prawne, zalecenia Unii Europejskiej oraz dobre praktyki rynkowe.

ZAMÓW FACHOWCA