Polityka Prywatności
Serwisu Duer.pl

z punktu widzenia użytkowników. Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2018 r.

 • 1. Wprowadzenie
  • Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników, jest Duer Michał Kwiecień, z siedzibą w Warszawie, 03-948, ul. Meksykańska 6/31. Działalność gospodarcza Duer Michał Kwiecień wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi – NIP: 5272498436, REGON: 142901598.
  • Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników rejestrujących się i korzystających z serwisu Duer.pl, w zgodzie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • W oparciu o przyjęte rozwiązania informatyczne, Administrator sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych, ograniczając dostęp do danych tylko w takim zakresie, jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.
  • Podstawą upoważniająca Administratora serwisu Duer.pl do przetwarzania danych użytkowników jest akceptacja Regulaminu i stanowiącej jego załącznik Polityki Prywatności, wyrażana przy procesie rejestracji.
 • 2. Zbieranie danych
 • 2.1. Tworzenie konta oraz jego edycja
  • Założenie konta użytkownika w serwisie Duer.pl jest dobrowolne. Następuje ono w trakcie procesu składania pierwszego zlecenia za pośrednictwem serwisu. W celu zarejestrowania się wymagane jest podanie następujących danych:
   – imię i nazwisko
   – nr telefonu
   – adres e-mail
   oraz ustawienie sobie hasła do serwisu Duer.pl. Opcjonalnie, użytkownik może dodać już na tym etapie swoje zdjęcie profilowe.
  • Dodatkowo, użytkownik musi przy rejestracji podać adres realizacji zlecenia, tj.:
   – miasto
   – kod pocztowy
   – ulicę, nr domu i lokalu.
 • 2.2. Korzystanie z serwisu Duer.pl
  • W związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu Duer.pl, zbierane są dane o jego zleceniach w ramach serwisu, tj.:
   – daty ich realizacji
   – ich kategorie (np. naprawa sprzętów AGD) i podkategorie (np. naprawa lodówki)
   – szczegóły zleceń (np. opisy tekstowe na czym polega usterka)
   – ich podsumowania (oceny i komentarze udzielone Duerom a także od Duerów).
  • Dane, które zbierane są automatycznie to:
   – dane o urządzeniu (np. system operacyjny)
   – dane o lokalizacji
   – dane o Twojej aktywności w serwisie (np. ile czasu spędziłeś na danej stronie),
   m. in. za pomocą plików cookies, które mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies.
 • 3. Wykorzystywanie pozyskiwanych danych
  • Duerzy ubiegający się o zlecenie danego użytkownika, będę mieli do wglądu tylko następujące dane:
   – imię
   – zdjęcie profilowe
   – szczegóły zlecenia złożonego w serwisie Duer.pl
   – liczba zrealizowanych zleceń poprzez serwis Duer.pl oraz średnia z ocen otrzymywanych od Duerów po tych realizacjach
   – historia realizacji danego użytkownika w ramach serwisu Duer.pl (tj. dla każdego zrealizowanego zlecenia: kategoria i podkategoria, data realizacji, ocena i ewentualny komentarz Duera).
  • Pełne dane użytkownika będą udostępniane tylko Duerowi, który wygra zlecenie u danego użytkownika, czyli obok wyżej wymienionych także:
   – nazwisko
   – telefon
   – adres realizacji zlecenia.
  • E-mail użytkownika będzie służył do:
   – wysyłania powiadomień (np. o ofertach, które zostały złożone w odpowiedzi na zlecenie użytkownika)
   – kontaktu ze strony Administratora (informowanie o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, o nowościach, itd.).
 • 4. Edycja danych
  • Użytkownik może w każdej chwili edytować następujące elementy swojego profilu:
   – telefon
   – adres
   – zdjęcie profilowe
   – hasło
  • Użytkownik nie może samodzielnie edytować swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 • 5. Przechowywanie danych
  • Dane, które gromadzimy na Twój temat są przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
  • Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane: dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, do celów marketingowych, ale również celów w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
  • Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 6. Twoje prawa
  • Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Są to:
   – Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
   – Prawo do sprostowania / aktualizacji Twoich danych osobowych
   – Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
   – Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych
   – Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
   – Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
   Będziemy wdzięczni, jeśli przed skorzystaniem z tego prawa, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą / wątpliwościami.
  • Gdy udzieliłeś/aś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie.
 • 7. Dodatkowe informacje
  • Pozyskane dane użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż fachowcy (Duerzy), na zasadach opisanych w punkcie 3 Polityki Prywatności, ani nie będą wykorzystywane w sposób inny niż określony w punkcie 3 Polityki Prywatności.
  • Na postawie zbieranych danych mogą być dokonywane analizy mające na celu udoskonalanie usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności serwisu Duer.pl.
  • Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które dostępne dla nich dane wykorzystają w sposób inny niż pożądany.
  • Serwis Duer.pl może wykorzystywać pliki „cookies”, co umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji Duerów. Służy to także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu Duer.pl. Korzystanie z „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z jego komputera / telefonu. Wyłączenie plików typu „cookies” jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości – zmiany będą publikowane na stronie; w przypadku ważnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich e-mailem.
  • W razie wszelkich pytań / wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@duer.pl.
ZAMÓW FACHOWCA