Certyfikaty, autoryzacje i uprawnienia warunkiem koniecznym legalnych i fachowych usług klimatyzacyjnych

W związku ze stale zaostrzanymi regulacjami prawnymi dotyczącymi urządzeń i instalacji zawierających czynnik chłodniczy, dodatkowe wymagania i obowiązki nakładane są również na firmy serwisowe i techników zajmujących się ich montażem, serwisem i konserwacją. O czym warto wiedzieć wybierając montera lub serwisanta klimatyzacji? Czym charakteryzuje się profesjonalna firma specjalizująca się w montażach i obsłudze takiego sprzętu? Sprawdźmy!

 

Certyfikaty i kontrole UDT

Podstawowym uprawnieniem do obsługi urządzeń zawierających czynnik chłodniczy jest Certyfikat Przedsiębiorstwa oraz Certyfikat dla Personelu. Wydawane one są w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego. Warunkiem otrzymania certyfikatu przez firmę jest spełnienie wymagań określonych w ustawie i rozporządzeniach, takich jak wdrożona i w pełni funkcjonująca procedura określająca m.in. wyposażenie i sposób pracy serwisu.

Kolejnym warunkiem jest poddanie się kontroli przez przedstawiciela UDT i pozytywna weryfikacja. Kontrole powtarzane są następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat. Obowiązkowo firma musi również opierać swoją działalność o pracowników posiadających imienne Certyfikaty dla Personelu. Uzyskuje się je jedynie poprzez pozytywne zakończenie egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednej z certyfikowanych przez UDT jednostek szkoleniowych. Warto pamiętać, że stale aktualizowane wykazy personelu, przedsiębiorców oraz jednostek szkoleniowych, które posiadają certyfikacje w Polsce znajduje się na stronie https://udt.gov.pl/szwo-i-f-gazy. Pozwalają one każdorazowo zweryfikować osobę lub firmę, którą chcemy wynająć do obsługi lub montażu klimatyzacji. Podłączanie lub serwisowanie instalacji zawierającej czynnik chłodniczy przez osobę nieposiadającą certyfikatu UDT jest niezgodne z prawem polskim oraz unijnym.

Autoryzacje producentów

Poza opisanymi powyżej upoważnieniami narzuconymi przez prawo, profesjonalne firmy zajmujące się montażem i eksploatacją klimatyzacji powinny również posiadać certyfikat autoryzacyjny producentów takich urządzeń. Jest to ważne przede wszystkim w okresie obowiązywania gwarancji. Dlaczego? Montaż, konserwacje i naprawy pozwalające dotrzymać warunków gwarancji, mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis producencki. Szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu danego producenta z reguły muszą być powtarzane co roku (choć zdarzają się autoryzacje bezterminowe). Posiadanie autoryzacji może być zatem jednym ze sposobów weryfikacji firmy. Potwierdza ono fakt stałego szkolenia pracowników i funkcjonowania na rynku.

Uprawnienia elektryczne

Ostatnim obowiązkowym uprawnieniem technika powinny by aktualne uprawnienia elektryczne. Nie zapominajmy, że jednostki klimatyzacyjne zasilane są z rozdzielni lub gniazd elektrycznych, a ich prawidłowe podłączenie jest kwestią bezpieczeństwa. Niewłaściwy dobór zabezpieczeń lub wybór obwodu elektrycznego mogą zaś skutkować nieprawidłową pracą urządzenia. Mogą też zakłócać działanie innych elementów elektrycznych wyposażenia domu.

Decydując się na usługi klimatyzacyjne Duera można być pewnym, że zrealizują je wykwalifikowani technicy Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami. Posiadamy wszelkie opisane powyżej certyfikacje, autoryzacje i uprawnienia.

Wejdź na www.duer.pl/klimatyzacja i wypełnij krótki formularz kontaktowy. Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą w przeciągu maksymalnie 15 minut. Doprecyzuje zakres Twojego zlecenia, przedstawi wstępną ofertę oraz umówi dogodny termin wizyty fachowców.

ZAMÓW FACHOWCA